Nasihat dan hadist seputar ramadhan

Nasihat seputar Ramadhan Yang Perlu Kita Tahu

 • Ramadhan Tiba, Pintu-pintu Surga Dibuka

“Ketika masuk bulan Ramadlan maka syaitan-syaitan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup,” (HR Bukhari dan Muslim).

 • Sebegitu Istimewanya Puasa

 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu berkata, Rasulullah Shallallahu’alai wa sallam bersabda, “Allah berfirman, ‘Semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ia untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

 • Berkah Sedekah di Bulan Puasa

Barang siapa memberi makan orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan puasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. – (HR. Tirmidzi)

 • Dua Kebahagian Bagi yang Berpuasa

 

Dalam hadis Muttafaq ‘alaihi, dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda: 

“Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan: kegembiraan tatkala berbuka, dan kegembiraan tatkala berjumpa dengan Rabb-nya”.

Hadis ini merupakan penggalan hadis dari redaksi hadis yang lebih panjang dalam Shahih Bukhari (7492) dan Muslim (1151)

 • Ampunan Istimewa di Bulan Ramadhan

Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan atas dasar iman dan semata-mata mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. – (HR. Bukhari)

 • Telah Datang Bulan Penuh Berkah

“Sungguh, telah datang kepadamu bulan yang pneuh berkah, dimana Allah mewajibkan kamu berpuasa. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Di dalam Ramadhan terdapat malam yang nilainya lebih baik dari seribu bulan. Maka barang siapa yang tak berhasil memperoleh kebaikan ramadhan sungguh ia tidak akan mendapatkan itu buat selama-lamanya.” (HR Ahmad, Nasaa’i dan Baihaqy)

 1. Jika sudah Berpuasa, Maka Tinggalkan Dusta

“Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tetap melakukannya, maka Allah tidak butuh seseorang yang meninggalkan makanan dan minumannya.” (HR Bukhori)

 • Hidupkan Al-Quran di Bulan Ramadhan

“ Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada (jalan) yang lebih luas dan memberi kabar gembira kepada orang-orang Mu’min yang mengerjakan amal shalih bahwa bagi mereka ada pahala yang besar” (QS 17:9)

 • Ramadhan Penuh Ampunan dengan Shalat Malam

“Barangsiapa yang melakukan shalat malam di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.” (HR Bukhori dan Muslim)

 1.  Jadi Ramadhan sebagai Bulan Pertaubatan

“Dan (dia berkata): “Hai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa.” (QS 11:52)

 •  Puasa, Jalan Menuju Taqwa

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.” (QS 2:183)

 • Doa yang Tak Tertolak 

“Ada tiga orang yang tidak ditolak doanya mereka: orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil dan doa orang yang didzalimi.” (HR Tirmidzi dll)

 • Puasa, Setengah Kesabaran!

“Puasa itu adalah setengah dari kesabaran.” (HR at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

 • Pintu Surga Dibuka Bagi Orang yang Berpuasa

“Dari Sahl bin Sa’d RA bahwa Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya di surga ada satu pintu yang disebut Ar-Royyan. Itulah pintu yang pada hari kiamat dikhususkan bagi orang-orang yang puasa. Tak ada satupun orang masuk dari pintu itu. Ketika itu berkumandang seruan: “Mana orang-orang yang berpuasa?” maka mereka pun bangkit (untuk masuk pintu itu). Tak ada satupun orang lain yang menyertai mereka. Apabila mereka sudah masuk, pintu itu ditutup. Jadi tak ada satupun orang lain yang masuk dari pintu itu. (HR Bukhori dan Muslim)

 • Puasa adalah Perisai

“Puasa adalah perisai (yang melindungi pelakunya dari keburukan).” HR at-Tirmidzi)

 • Ramdahan bulan Turunnya Al Quran

“Pada bulan Ramadhan diturunkan Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk serta pembeda (antara perkara yang baik dan bathil).” (QS 2:184).

 • Semoga Kita Mendapati Lailatul Qadar

“ Barangsiapa mendirikan shalat pada lailatul qadar karena iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR Bukhori dan Muslim)

 •  Ramadhan, Jangan Hilangkan Kesempatan

“Jibril datang kepadaku dan berkata: ‘Sungguh celaka oran yang menemui Ramadhan lalu tidak mendapat ampunan. Ucapkan: “Amin.” Maka aku katakan: “Amin.” (HR Al-Bazzar)

 • Begitu Besar Dosa yang Tak Berpuasa

“Barangsiapa tidak puasa pada bulan Ramadhan sekalipun sehari tanpa alasan rukhsah atau sakit, hal itu (merupakan dosa besar) yang tidak bisa ditebus, bahkan seandainya ia berpuasa selama satu tahun.” (HR at-Tirmidzi).

 •  Tinggalkan Dusta dengan Berpuasa

“Barangsiapa yang selama berpuasa tidak meninggalkan kata-kata bohong bahkan mempraktekkannnya, maka tidak ada nilainya bagi Allah, apa yang ia sangkakan sebagai puasa, yaitu sekedar meninggalkan makan dan minum.” (HR Bukhori dan Muslim)

 • Besar Balasan Berpuasa

“Barangsiapa berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun.” (HR Bukhori dan Muslim)

 •  Jangan Lupa Berkah Makan Sahur

“Makan sahurlah, karena pada makan sahur ada keberkahan.” (HR Muslim)

 • Jangan Tinggalkan Makan Sahur

“Makanan sahur semuanya bernilai berkah, maka jangan kalian tinggalkan, sekalipun hanya dengan seteguk air. Allah dan para Malaikat mengucapkan salam kepada orang-orang yang makan sahur.” (HR Ahmad)

 • Segera Berbuka

Rasulullah saw bersabda: 

“Sesungguhnya termasuk hamba Allah yang paling dicintai oleh-Nya ialah mereka yang bersegera berbuka puasa.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

 • Senantiasa Menunaikan Sholat Tarawih

“Barangsiapa yang melakukan qiyam Ramadhan dengan penuh iman dan perhitungan, maka diampuni dosanya yang telah lalu.” (HR Bukhori dan Muslim)

 • Sebaik-baik Sedekah

“Sebaik-baik sedekah yaitu sedekah di bulan Ramadhan” (HR Al-Baihaqi, Al Katib, dan At-Turmudzi)

 • Mencari Kawan Berbuka

“Dahulu ada rombongan orang dari Bani’ Adi yang biasa shalat di masjid ini. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berbuka puasa sendiri. Ia senantiasa mencari orang yang bersedia berbuka bersamanya.” (Abu Siwar Al-‘Adawi)

 • Umrah di Bulan Ramadhan Lebih Istimewa

Hadist Rasulullah saw kepada seorang wanita dari golongan Anshar yang bernama Ummu Sinan: 

“Agar apabila datang bulan Ramadhan, hendaklah ia melakukan umrah, karena nilainya setara dengan haji bersama Rasulullah Saw.” (HR Bukhori dan Muslim)

 • Hidupkan Malam di 10 Hari Terakhir

“Rasulullah saw ketika memasuki sepuluh hari terakhir (Ramadhan) menghidupkan malam harinya, membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggangnya.” (HR Bukhori dan Muslim)

 • Malam Lailatul Qodar: Malam Penuh Kesejahteraan

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Quran) pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari malam seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejateraan sampai terbit fajar. (QS 97:1-5)

 • Menjemput Lailatiul Qodar

Rasulullah Saw bersabda:

“Carilah di sepuluh terakhir bulan Ramadhan, dan carilah pada hari kesembilan, ketujuh, dan kelima.” Saya berkata,” Wahai Abu Said engkau lebih tahu tentang bilanga”. Abu Said berkata: “Betul”. “Apa yang dimaksud hari kesembilan, ketujuh, dan kelima?” Ia berkata: “Jika sudah lewat 21 hari, maka yang kurang 9 hari, jika sudah 23 yang kurang 7, dan jika sudah lewat25 yang kurang 5” (HR Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Al-Baihaqi)

 • Memohon Ampunan di Bulan Ramadhan

“Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan cinta kepada orang yang mohon ampun, maka ampunilah aku” (HR Bukhori)

 • Bayar Fidyah Bagi yang Tak Mampu Berpuasa

“Dan bagi orang yang tidak mampu berpuasa, maka ia harus membayar fidyah dengan memberi makan setiap hari satu orang miskin.” (QS 2: 184)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *